Четверг, 20.06.2024, 16:43
Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

ОО "Николаевская областная организация УТОС"

Меню сайта
Календарь
«  Июнь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Погода
Погода от Метеоновы по г. Николаев
Отчеты
 • Все для веб-мастера
 • Программы для всех
 • Мир развлечений
 • Лучшие сайты Рунета
 • Кулинарные рецепты
 • Форма входа
  Поиск

  Статут

                                                                                      «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                             на позачерговій конференції

                                                                        Миколаївської обласної організації УТОС

                                                                         (протокол №2  від 11 жовтня 2016 р.)

                                                                        Голова правління                   О.П.Мовчан

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                         

                                                 С т а т у т 

                                           громадської організації:                                

                                  «Миколаївська обласна організація

                                     Українського товариства сліпих»

                                                (нова редакція)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    1.Загальні положення.

            1.1. Найменування організації:

   повна назва:     Громадська організація «Миколаївська обласна організація Українського товариства сліпих»  

  коротка назва:

  ГО «МОО УТОС»

  1.2. Юридична адреса організації:

  54055  м. Миколаїв , вул. 6 Слобідська, 103-а.

  1.3. Громадська організація «Миколаївська обласна організація Українського товариства сліпих» (далі за текстом – обласна організація), є місцевим осередком  Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю по зору (УТОС), яка діє на території Миколаївської області відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», іншого законодавства України, Статуту та нормативних актів УТОС , цього Статуту і є непідприємницькою організацією, що діє без мети одержання прибутку.

            1.4. Принципами створення та діяльності обласної організації  є добровільність, рівноправність її членів, законність, гласність, самоврядування.

            1.5. Обласна організація є юридичною особою, має рахунок в одному із

  відділень місцевих банків, печатку та штамп із зазначенням свого наймену-вання, іншу атрибутику, зразки яких затверджуються  президією Централь- ного правління УТОС  і  реєструються у встановленому порядку.

            1.6. Обласна організація здійснює свою діяльність в тісному контакті з місцевими органами влади та самоврядування і громадськими організаціями,  товариствами та спілками інвалідів.

            1.7. Обласна організація має право у встановленому законом порядку вносити пропозиції до місцевих органів влади і самоврядування з питань, пов’язаних з її діяльністю.

  1.8.  Обласна організація є самоврядною громадською організацією та втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у діяльність обласної організації не допускається.                                                                     

          2. Мета  та напрямки діяльності обласної організації .

  2.1.  Основною метою діяльності обласної організації є забезпечення рівних прав і можливостей  осіб з інвалідністю по зору та їх соціального захисту, соціально-трудової та медичної реабілітації, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно доступу їх на рівні з іншими громадянами до об’єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також  з  урахуванням індивідуальних  можливостей, здібностей та

  інтересів до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних послуг на умовах і в порядку, визначених  законодавством, залучення осіб з інвалідністю по зору до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю по зору, представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно осіб з інвалідністю по зору.

            2.2.    Для здійснення поставленої мети обласна організація  діє за наступними напрямками:

  2.2.1. Популяризує діяльність УТОС усіма засобами масової інформації.

  2.2.2. Виявляє сліпих громадян, залучає їх до членства в УТОС.

  2.2.3. Спільно з органами місцевого самоврядування створює особам з інвалідністю по зору необхідні умови для реалізації громадянських і соціально-економічних прав і можливостей участі у формуванні доступного середовища життєдіяльності та забезпечення безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю по зору до  соціальних та комунальних об’єктів.

            2.2.4. Дбає про  поліпшення житлових та побутових умов, санаторно-курортного лікування та організації відпочинку сліпих.

  2.2.5. Сприяє при необхідності в наданні членам своєї організації  допомоги.

  2.2.6. Проводить культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу  роботу.

  2.2.7. Проводить огляди-конкурси з різних напрямків діяльності УТОС

  2.2.8. Сприяє працевлаштуванню осіб з інвалідністю як в системі  УТОС ,так і на державних, комерційних, сільськогосподарських підприємствах і організаціях всіх форм власності.

  2.2.9.  Проводить обмін досвідом  роботи первинних  організацій, створених президією Центрального правлінням УТОС, які діють на території області.

            2.2.10.Організовує навчання  сліпих письму і читанню шрифтом  Брайля, створює  комп’ютерні класи для навчання осіб з інвалідністю I,II та III груп по зору комп’ютерним технологіям.

            2.2.11. Гласно та відкрито здійснює свої статутні функції, широко інформує членів УТОС про роботу Центрального правління та обласної організації і про прийняті ними рішення.

            2.2.12. Організовує роботу по збиранню добровільних пожертвувань

  на користь організації, стимулює діяльність по розвитку відносин з держав- ними органами соціального захисту інвалідів і благодійними організаціями                                                   

  3. Члени обласної організації, їх права та обов’язки.                                                      

  3.1.  Членами  обласної організації можуть бути особи, які проживають на території України, досягли віку 14 років, визнані інвалідами з дитинства, інвалідність яких пов’язана з органами зору, та особи з інвалідністю  І, ІІ, ІІІ груп по зору, а також зрячі громадяни, які беруть активну участь в житті організації.

            3.2.   Всі члени обласної організації об’єднуються в первинні органі-зації за місцем роботи або проживання .

  3.3.   Прийом  в члени УТОС проводиться за особистою заявою вступ-  ника, для осіб з інвалідністю -  з пред’явленням висновку медико-соціальної експертної комісії (стандартна довідка МСЕК) не пізніше місячного терміну від дня  її подачі.

            3.4.   Питання про прийом  в члени УТОС розглядаються на засіданні правління  первинної організації, як правило, в присутності заявника. Відмова у прийомі в члени УТОС може бути оскаржена  на загальних зборах первинної організації,  рішення яких є  остаточним.

            3.5.  Членський квиток прийнятому в УТОС видається правлінням первинної організації  УТОС в десятиденний строк.

            3.6.  Член  Українського товариства  сліпих  має право:

  3.6.1. Обирати  та бути обраним в усі керівні органи  УТОС .

  3.6.2. Критикувати  на зборах , конференціях, пленумах, з’їздах УТОС  та в пресі  діяльність його місцевих і центральних органів, керівництво   підприємств,  організацій і окремих осіб, звертатися з заявами до будь-яких

  керівних  та друкованих органів УТОС і вимагати відповіді по суті свого

  звернення ;  вносити  пропозиції щодо поліпшення його роботи.

            3.6.3. Брати участь в усіх культурно-масових, спортивних та інших заходах, що проводяться  підприємствами і організаціями УТОС.

            3.6.4. Вимагати обов’язкової  особистої участі при обговоренні питання про його роботу або поведінку.

            3.6.5. Користуватися пільгами та всіма формами обслуговування, які здійснюються УТОС, відповідно до чинного законодавства.

            3.6.6. За рівних умов сліпі мають перевагу на зайняття посади керівників і спеціалістів системи УТОС.

            3.7.    Член Українського товариства сліпих зобов’язаний :

            3.7.1. Дотримуватись Статуту УТОС та Статуту обласної організації,  виконувати постанови його керівних органів, своєчасно сплачувати членські внески.

            3.7.2. Брати участь в роботі однієї з первинних організацій Українсько- го товариства сліпих.

  3.8.  За порушення статуту УТОС та Статуту обласної організації, несплату членських внесків більш ніж за 2 роки без поважних причин, недисциплінованість, створення в колективі  нездорового морально - психологічного клімату, систематичні порушення громадського порядку до членів УТОС рішенням правління, зборів (конференцій)  первинної організації, а також вищестоящими органами Українського товариства сліпих можуть бути застосовані заходи громадського впливу: попередження, догана, позбавлення на певний строк пільг, які передбачені нормативними актами Українського товариства сліпих, і як крайній захід - виключення з членів УТОС.

            При цьому,  виключення з членів УТОС допускається лише в тому випадку, коли раніше до члена УТОС застосовувалися інші засоби впливу.

            Безумовному виключенню з членів УТОС підлягають члени УТОС, не інваліди по зору, з якими  розірвано трудовий договір з ініціативи роботодавця  з підстав дисциплінарного або адміністративного характеру.

            3.9.  Питання про виключення з членів УТОС вирішує правління   первинної організації в присутності члена  УТОС. В тому випадку, коли  він вдруге не з’явився  без поважних причин на засідання правління , питання може бути розглянуте за його відсутності.                                                        

  3.10. Скарга на виключення з членів Українського товариства сліпих подається  у відповідні  вищестоящі  органи УТОС не пізніше  2-х місяців,

  вона повинна бути  розглянута в місячний термін.

            3.11. Рішення  про виключення з членів  УТОС, прийняте президією Центрального правління, є остаточним.

            3.12. Кожний член Українського товариства сліпих може вийти з членів

  УТОС за власним бажанням . Днем вибуття  вважається день  подання заяви,

  про  що приймається  відповідне рішення правлінням  первинної організації.

            3.13. Особи з інвалідністю по зору, яких  виключено з членів УТОС,  можуть бути знову прийняті не раніше ніж через рік .                                                                                                                      

  4. Організаційна  структура.                             

            4.1.  Органами управління обласної організації є:  конференція,

  правління, бюро. Здійснює керівництво обласним правлінням голова правління.

            4.2.  Питання на конференціях, засіданнях правлінь і бюро вирішуються більшістю голосів відкритим голосуванням. Правління правомочні приймати рішення при участі в їх засіданнях більшості його членів. При рівній кількості голосів при прийнятті рішення на засіданні обласного правління, голос голови правління є вирішальним.   

   Правлінню надається можливість приймати рішення за допомогою засобів зв’язку.           

  4.3.  Вищим органом обласної організації є конференція, яка склика-

  ється в міру необхідності, але не рідше як один раз на 2-3 роки за нормами

  представництва, встановленими правлінням обласної організації .

  Звітно-виборчі конференції скликаються один раз на 5 років.

              4.4.  Позачергові конференції скликаються за рішенням президії ЦП, правління обласної організації або на вимогу не менше половини  членів УТОС, які входять до її складу

            4.5.  Конференції є правомочними при участі в них не менше половини обраних делегатів.

            4.6  Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів.

  4.7.   Конференція обласної організації:

  4.7.1.Заслуховує та обговорює звітні доповіді правління та ревізійної

  комісії, дає оцінку їхній роботі.

  4.7.2. Обирає відкритим голосуванням  більшістю голосів голову правління з будь-якої кількості кандидатур із числа делегатів конференції строком на 5 років.                                                                                                              

  4.7.3. Обирає відкритим голосуванням більшістю голосів правління організації, яке є її розпорядчим і виконавчим органом, та ревізійну комісію                 4.7.4. Обирає делегатів на з’їзд  УТОС з урахуванням пропозицій  первинних організацій.

  4.8.   Вибори правління обласної організації проводяться з будь-якої кількості висунутих кандидатур відкритим голосуванням делегатами конференції.

  4.9.   Вибори голови правління проводяться делегатами конференції із будь-якої кількості кандидатів із числа осіб з інвалідністю 1-ої та 2-ої групи по зору /голова правління може бути одночасно головою однієї  із територіальних первинних організацій/.

            4.10. Члени правління обласної організації всією діяльністю повинні виправдовувати виявлену їм довіру, а в разі її невиправдання можуть бути виведені /відкликані/ з його складу  на черговій конференції .

  4.11. Правління обирається на 5 років і керує всією роботою в період між конференціями.                                                                                             4.12.   Правління обласної організації :

  4.12.1. Розглядає питання, які  випливають з чинного Статуту                                                                                        

  4.12.2. Взаємодіє з державними, громадськими, кооперативними,

  комерційними структурами та іншими місцевими організаціями з метою вирішення проблем незрячих.                                                                               

            4.12.3. Вирішує практичні завдання з питань соціально-трудової та

  медичної реабілітації сліпих, здійснює керівництво культурно-масовою,

  спортивною, фізкультурно-оздоровчою роботою в первинних організаціях.

  4.12.4. Керує роботою первинних організацій, створених президією Центрального правлінням  УТОС, спрямовує та координує їх діяльність.

  4.12.5. Розробляє конкретні шляхи реалізації постанов з’їзду, пленумів Центрального правління УТОС, президії Центрального правління УТОС, конференцій, вивчає пропозиції первинних організацій  по удосконаленню роботи.

  4.12.6. Вивчає та поширює позитивний досвід роботи первинних  організацій з різних напрямків роботи.

  4.12.7. Розглядає і подає на затвердження президії Центрального правління УТОС кошториси на утримання обласної організації та первинних організацій, які створені за соціальною ознакою .

            4.12.8. Організує та підводить підсумки  оглядів-конкурсів на кращу         роботу між первинними організаціями.

            4.12.9. Організує роботу по виявленню незрячих, що бажають працю-           

  вати, надає допомогу в їх працевлаштуванні на підприємствах, організаціях УТОС та на підприємствах , організаціях незалежно від форм власності.

            4.12.10.Порушує клопотання перед президією Центрального правління УТОС про створення первинних організацій, їх реорганізацію або ліквідацію.

            4.12.11.Перевіряє та обговорює на засіданнях правління звіти посадо-вих осіб підприємств УТОС  з питань працевлаштування сліпих,  стану техніки безпеки, здійснення заходів з соціальної реабілітації незрячих, стану культурно-масової, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи , приймає постанови з питань, що відносяться до його компетенції і ці рішення є

  обов’язковими для виконання адміністрацією  підприємств.  При необхід-ності порушує перед президією Центрального правління УТОС питання про притягнення посадових осіб підприємств до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за невиконання постанов правління.                                          

  4.12.12.Відміняє рішення правлінь первинних організацій, які супере-чать  цьому Статуту та іншим нормативним актам, що регулюють їх діяльність.                                                     

  4.12.13.Щорічно обговорює звіти правлінь первинних організацій щодо

  їх діяльності і приймає відповідні рішення.

            4.12.14.Організує проведення масових заходів , зустрічі незрячих з представниками засобів масової інформації та місцевих органів влади з метою інформування членів організації про життя сліпих і вирішення соціальних проблем осіб з інвалідністю по зору в області .

            4.12.15. Приймає рішення про позачергове проведення зборів в первин- них організаціях.

            4.12.16. Своєчасно скликає обласні конференції.

            4.12.17. Вирішує питання про звільнення за власним бажанням голови обласного правління.

            4.12.18. Затверджує рішення бюро правлінь.

  4.12.19. Обирає заступників голови правління.                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.12.20. Усуває з посади голову правління первинної організації за           

   порушення Статуту УТОС,  неналежне виконання  своїх обов’язків з наступним  винесенням цього питання  на збори організації, яка його обрала.

            4.12.21. Порушує клопотання перед президією Центрального правління  УТОС про присвоєння членам УТОС звання «Заслужений член УТОС», про нагородження Почесними грамотами,  грамотами президії Центрального правління.

            4.12.22. Приймає рішення про нагородження Грамотами обласного правління членів УТОС,  які відзначились при виконанні громадських дору- чень, активістів організації    

            4.12.23. Вирішує інші питання, що входять до компетенції правління.

  4.13. Правління звітує про виконану роботу перед членами своєї організації два рази на 5 років на чергових конференціях.

            4.13.  Правління обласної організації приймає постанови, керуючись   чинним законодавством, цим Статутом, а також  рішеннями вищестоящих органів УТОС .

                      4.14. Засідання правління проводяться не рідше одного разу на квартал.

  4.15. У всій своїй діяльності  правління обласної організації відпові-

  дальне перед конференцією, яка його обрала, а також  перед  Центральним  правлінням УТОС  і підзвітне їм .                                                                                

  4.16.  Для оперативного вирішення невідкладних питань обирається

  бюро правління в кількості 3-5 чоловік, яке скликається  в міру необхідності. Рішення бюро підлягає затвердженню на черговому засіданні обласного правління .

    4.17.  Голова правління обласної організації:

  4.17.1. Здійснює керівництво обласним правлінням у відповідності з вимогами цього Статуту та іншими нормативними актами УТОС, які регулюють його діяльність .

            4.17.2. Організує виконання рішень вищестоящих органів Товариства, обласної конференції, а також рішень обласного правління.

  4.17.3. Представляє і захищає інтереси УТОС, його членів у відповід-них державних, громадських  організаціях, укладає договори, видає зобов’-язання, доручення, звертається з заявами до органів суду.

            4.17.4. Постійно дбає про розширення сфер застосування праці осіб з інвалідністю по зору.

            4.17.5. Вишукує спонсорів серед державних підприємств, комерційних структур,  благодійницьких організацій, банків, міжнародних організацій тощо.

            4.17.6. Проводить позачергові правління з питань, які вимагають негай-ного розгляду.

            4.17.7. Представляє на  розгляд обласного правління  кошториси  на утримання обласного правління  і  територіальних первинних організацій  УТОС,  створених за соціальною ознакою.

            4.17.8. Представляє в Центральне правління в установлені строки звіти,  інформації.

            4.17.9.  Своєчасно представляє податкову та статистичну звітність в  відповідні органи .

            4.17.10. В межах своєї компетенції приймає рішення по листах, заявах

  та скаргах членів УТОС, а з питань, які вимагають рішення вищестоящих органів,  інформує  Центральне правління УТОС.

  4.17.11. Приймає на роботу та звільняє штатних працівників обласного правління  згідно діючого законодавства.

  4.17.12. Підписує фінансові та юридичні документи без особливого на те доручення  згідно протоколу про обрання його на цю посаду.

            4.17.13. Здійснює фінансову діяльність в межах затвердженого кошторису.

            4.17.14. Видає накази та розпорядження, керуючись діючим законодавством  України, цим Статутом, а також іншими нормативними  актами УТОС.

            4.17.15. Вирішує інші питання роботи правління, передбачені Стату-том УТОС та Статутом обласної організації.

  4.18.   Голова правління у всій своїй діяльності підзвітний конференції, яка його обрала та президії Центрального правління УТОС.

  4.18.1. Голова звітує про виконану роботу перед членами своєї організації два рази на 5 років на чергових конференціях.

            4.19.     Голова правління обласної організації несе відповідальність:                                - за незабезпечення виконання вимог цього Статуту , Статуту та інших  нормативних актів УТОС ,

  - за представлення до Центрального правління  УТОС неправдивих відомостей про роботу правління,

  - за несвоєчасне представлення до ЦП УТОС звітів, інформації ,             - за порушення фінансової дисципліни.                                           

  4.20.   За неналежне виконання своїх обов’язків до голови обласного правління вживаються заходи дисциплінарного і матеріального впливу, передбачені чинним законодавством, Статутом УТОС та іншими норматив- ними актами Товариства.

  4.21.   За недоліки в роботі голова правління  може бути  усунутий з посади за пропозицією президії Центрального правління  УТОС, рішенням  конференції, яка його обрала.  Питання про  звільнення  його за власним бажанням вирішується на засіданні відповідного правління і обов’язки голови правління  покладаються на його заступника до скликання чергової  конференції.

                       5.  Ревізійна комісія обласної організації.

             5.1.   Ревізійна комісія обласної організації обирається на конференції

  на той же термін, що і керівні органи .     

            5.2    Голова ревізійної комісії обирається з будь-якої кількості кандидатів на засіданні комісії. Ревізійна комісія із свого складу обирає заступника голови та секретаря комісії.

            5.3.   Голова, або члени ревізійної комісії не можуть бути членами іншого  виборчого органу обласної організації.

            5.4.   Члени ревізійної комісії мають право брати участь в засіданнях правлінь з  правом дорадчого голосу.

            5.5.   Ревізійна комісія має право вносити до відповідних керівних органів пропозиції за результатами ревізій.

            5.6.   Ревізійна комісія звітує про свою діяльність на обласних конференціях.                                                                                                        

            5.7.   Ревізійна комісія працює на громадських засадах .

            5.8.   Суперечності між ревізійною комісією та організіцією, що ревізується, вирішуються відповідним вищестоящим органом  УТОС.

            5.9.   Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту , Положення  про  ревізійні комісії обласних організацій , яке затверджується президією Центрального правління  УТОС.

                              6.  Джерела фінансування /доходи/ обласної  організації та їх розподіл.    

               6.1.   Кошти обласної організації  створюються із членських внесків членів організації, відрахувань від діяльності підприємств УТОС, фінансової підтримки держави,  з добровільних внесків і пожертвувань громадян, підприємств, установ, в тому числі і із-за кордону.

             6.2.   Всі свої доходи (прибутки) використовуються обласною організацією тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності

   6.3.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів обласної організації,

  працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.      

            7. Оскарження рішень, дій (бездіяльності) голови,   

               правління та ревізійної комісії               

  7.1. Рішення, дії чи бездіяльність  голови, правління або ревізійної комісії та їх посадових осіб, можуть бути оскаржені членами на конференції обласної організації .

  7.2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність голови, правління або ревізійної комісії та їх посадових осіб подаються конференції за тиждень до її проведення і включаються до порядку денного конференції.

  7.3. Рішення прийняті за результатами розгляду скарг підлягають обов’язковому виконанню всіма органами обласної організації та їх посадовими особами.

            7.4. Рішення, дії чи бездіяльність  голови, правління або ревізійної комісії та їх посадових осіб також можуть бути оскаржені в вищестоящу організацію - Центральне правління УТОС.   

                 8.  Порядок внесення змін до Статуту.

  8.1.   Зміни до Статуту вносяться рішенням конференції обласної

  організації, якщо за це проголосувало ¾ делегатів.                               

    8.2.  Зміни до статутних документів обласної організації підлягають обов’язковій реєстрації.           

     9.  Порядок припинення діяльності  обласної організації.                              

  9.1.   Обласна організація припиняє свою діяльність за рішенням

  президії  Центрального  правління УТОС у встановленому законом порядку, або за рішенням суду.

  9.2.   При ліквідації обласної організації  печатка, кутовий штамп та бланки організації підлягають знищенню в установленому порядку.                                                                                                                          

   9.3..  При ліквідації обласної організації, її злиття, поділу, приєднання або перетворення належні їй активи  передаються іншій громадській організації того ж виду діяльності або в бюджет держави